سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰

عاقبت صدام

یک خبر نگار عراقی که در مراسم دفن جسد صدام حضور داشت گفت: « یکی از نزدیکان صدام، برای اطمینان از جعلی نبودن جسد صدام، کفن را از چهرۀ او کنار زد اما او و حاضران با دیدن چهرۀ صدام وحشت زده شدند زیرا صورت صدام ملعون، شبیه به صورت خوک صحرایی شده بود ( خوک صحرایی حیوانی است بسیار وحشی و بیرحم) و آن فرد پس از دیدن صدام با وحشت تکرار می کرد: زود دفنش کنید... زود دفنش کنید...

   

    پس از آنکه حاضرین، شروع به ریختن خاک بر روی جسد صدام نمودند، بوی بسیار بد و آزار دهنده ای از  محل دفن خارج شد و مردم سریعتر شروع به ریختن خاک نمودند . بعد از پر شدن کامل قبر از خاک، هنوز بوی بد استشمام می شد و بنابر این مردم مجبور شدند خاک بیشتری بر روی آن بریزند به طوری که ارتفاع قبر صدام، نیم متر از سایر قبرها بلندتر شد و باز هم بوی بد از بین نرفت اما کمتر شد.

  سنگهایی که برای قبر صدام در نظر گرفته شد، از نوع مرمر پهن بود تا حتی الامکان از خروج بوی ناراحت کننده از قبر جلوگیری شود و پس از آن، عود و اسفند دود کردند و آیاتی از کلام ا... مجید را در آن محل پخش نمودند.»  خبر نگار افزود: «  من که تا یک ساعت پس از دفن جسد در آن محل حضور داشتم، بوی بد را همچنان در منطقه احساس می نمودم »

 

نوشته شده توسط حسین عبدالصمدی در 18:34 |  لینک ثابت   •